Warsztaty VV

„Visual Vernacular (VV) – jest to teatralna forma opowiadania historii z elementami poezji i pantomimy z silnym wyczuciem ruchów ciała, znaków, gestów, ekspresji twarzy. Składa się z następujących elementów: znaków języka migowego, które jednocześnie nie są po prostu znakami ikonicznymi, z reguły różniącymi się w zależności od języka kraju (np. znak “dobry”, “kot”). Przeważnie są to dość uniwersalne w odbiorze przez głuchych na całym świecie klasyfikatory i znaki opisowe (np. opisujące kształt wąsów, rozmiar i danego przedmiotu, rogi zwierzęcia); pantomimy, która jest popularną sztuką zarówno wśród osób słyszących i niesłyszących, polegającą na odegraniu przez artystę reakcji i zachowań bohatera/bohaterów powieści bez użycia słów.”

SCENY BATALISTYCZNE – Visual Vernacular

PORTRET – Visual Vernacular

AKWARELA – Visual Vernacular

POLICHROMIA – Visual Vernacular

WITRAŻ – Visual Vernacular