O fundacji

Fundacja Między Uszami (FMU) od 2005 r. opracowuje projekty edukacyjne skierowane do osób z dysfunkcją słuchu, zwłaszcza dzieci i młodzieży głuchej. W ciągu ostatnich 10 lat realizacji projektów zespół Fundacji powiększył się i nabrał doświadczenia merytorycznego i technicznego. Korzystając ze środków dotacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja zrealizowała projekty „Nie bądź głuchy na Kulturę” (2014) oraz „Kultura przekracza granicę dźwięku” (2015).

Od 2012 roku FMU zrealizowała projekty związane przybliżaniem literatury młodzieży niesłyszącej: „Migane lektury”; „Poza Słowami”. FMU stworzyła też projekty edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS: „HIV – ojej, co to jest” oraz „AIDS is still dangerous”. Powstał też projekt związany z promocją Polski wśród niesłyszących z za granicy: „Nie bądź głuchy na Kulturę”. Fundacja zrealizowała też cały szereg projektów historycznych w PJM, finansowanych przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra: 2013 – „I dali Znak – opowieść Powstaniu Styczniowym w Polskim Języku Migowym”; 2014 – ” 4 lata do Niepodległej – opowieść o I Wojnie Światowej w Polskim Języku Migowym”; 2015 – „Droga przez piekło, Polacy w II Wojnie Światowej – opowieść w Polskim Języku Migowym”; 2016 – „Orzeł bez korony – historia PRL w Polskim Języku Migowym”; 2017 – „Bohater w czasach upadku, Tadeusz Kościuszko i Rozbiory – historia w Polskim Języku Migowym”, „Migiem przez historię – kalendarium historii Polski w języku migowym”.
Wszystkie projekty są dostępne na stronie Fundacji – www.miedzyuszami.pl.

„Między Uszami” Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka
ul. Salwatorska 5/8, 30-109 Kraków
kontakt@miedzyuszami.pl

Zespół projektowy

Kuba

Absolwent studiów historycznych ze spec. nauczycielska na UJ w Krakowie; ekspert ds. dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Instytutu Kultury (w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”); przewodnik w języku migowym po krakowskich muzeach; działacz społeczny społeczności Głuchych. Słabosłyszący.

Edyta

Absolwentka kierunku Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania AGH, koordynator projektów w języku migowym INSPIDE (2015), działaczka Fundacji Między Uszami (koordynacja projektów, monitoring spraw księgowych, operatorka i montażystka materiałów filmowych), edukatorka i propagatorka Visual Vernacular (miganie pantomimiczne) w Polsce. Współpracownik Polskiego Związku Głuchych, dyplomowany lektor PJM. Ekspertka ds. dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Instytutu Kultury (w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”). Głucha.

Beata

Ukończyła Akademię Podlaską w Siedlcach, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (2004) i pedagogikę z plastyką (2006), studia podyplomowe w zakresie: surdopedagogiki na KUL w Lublinie (2005), lektorat PJM na UW w Warszawie (2016) oraz Kryzysy Psychologiczne i Interwencję Kryzysową na UJ w Krakowie (2017). Na co dzień pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz SOSW dla Niesłyszących w Krakowie. Głucha

Ada

Absolwentka kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, graficzka, współpracowniczka Fundacji Między Uszami i Polskiego Związku Guchych. Głucha

Marta

Absolwentka pedagogiki specjalnej i studium terapii zajęciowej, organizatorka imprez okolicznościowych i pikników integracyjnych, wolontariuszka Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Fundacji Między Uszami, Polskiego Związku Głuchych; znajomość języka migowego na poziomie B2. Słysząca.

Tomek

Dydaktyk e-learningowy, twórca scenariuszy e-learningowych, twórca kursów online dla FMU. Doświadczony montażysta filmowy, grafik, operator wideo. Twórca większej części filmów edukacyjnych z projektów Fundacji. Wiceprezes Fundacji.

Ewa

Szefowa Fundacji Między Uszami, nauczyciel surdopedagog z 20-letnim doświadczeniem, pomysłodawczyni i koordynatorka licznych projektów Fundacji (m.in. Migane Lektury 2012, Nie bądź głuchy na kulturę 2013-14), współautorka podręcznika SIGNwriting. Pismo migowe (2012), konsultant w projekcie „Małopolska. Kultura wrażliwa” (2017-2019). Słysząca.