O projekcie

Tytuł: „Leksykon malarzy polskich XIX i XX wieku w PJM”

Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program: Kultura Dostępna

Okres realizacji: lipiec – grudzień 2020

Realizator: Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka „Między Uszami”

Głównym celem projektu było stworzenie multimedialnej pomocy edukacyjnej dla uczniów niesłyszących, ponieważ w Polsce wciąż zbyt mało jest pomocy dydaktycznych dedykowanych Głuchym. Przedstawiamy 11 biogramów polskich artystów malarzy przełomu XIX i XX wieku. Przygotowaliśmy także mini-słowniczek, w którym tłumaczymy trudne słówka..

Strony są przygotowane w sposób dwujęzyczny – PJM i PL. Głównym językiem przekazu jest polski język migowy, z dodatkową opcją włączenia napisów w języku polskim.

 Do zapoznania się z projektem zapraszamy uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców. Zapraszamy przede wszystkim Głuchych, bo to z myślą o nich powstał ten projekt, ale zapraszamy również słyszących, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w języku migowym. Zapraszamy w podróż historyczną – poznajcie życie polskich artystów, których twórczość przyczyniła się do udokumentowania epoki, w której żyli lub ilustrowała doniosłe momenty z historii Polski.

Wybrane przez nas nazwiska (w chronologii dat urodzenia) to:

 1.           Piotr Michałowski (1800-1855)
 2.           Artur Grottger (1837-1867)
 3.           Jan Matejko (1838-1893)
 4.           Henryk Siemiradzki (1843-1902)
 5.           Józef Chełmoński (1849-1914)
 6.           Aleksander Gierymski (1850-1901)
 7.           Leon Wyczółkowski (1852-1936)
 8.           Jacek Malczewski (1854-1929)
 9.           Wojciech Kossak (1856-1942)
 10.         Stanisław Wyspiański (1869-1907)
 11.         Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939)

Znajomość pewnych nazwisk z obszaru historii Polski stanowi podstawę wykształcenia ogólnego każdego Polaka. Niniejszy projekt prezentuje sylwetki znanych polskich artystów malarzy żyjących na przełomie XIX i XX wieku.

Powstałe w wyniku realizacji projektu materiały edukacyjne w PJM będą stanowić uzupełnienie środków dydaktycznych wykorzystywanych w szkołach dla głuchych w Polsce.

Przez opracowanie w PJM biogramów najsłynniejszych polskich malarzy okresu XIX/XX w dostarczamy materiał do wykorzystania podczas lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze czy po prostu materiał do samokształcenia się osób z dysfunkcją słuchu.

Wszystkie rezultaty projektu będą dostępne bezpłatnie i bezterminowo dla wszystkich zainteresowanych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych